Mr. Sa - Chung cư Phú Thịnh Green Park, Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.