Khu thể thao Bộ Công An - 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội