Mr. Như - Dương Kinh, Hải Phòng

Thông tin dự án:

Thiết kế biệt thự.

Giới thiệu dự án

  • Chủ đầu tư:

           Ông Đỗ Thế Như.

  • Địa chỉ: 

           Tổ 1, Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.