Văn phòng PHG - Khu đô thị Dương Nội

Thông tin dự án:

Thiết kế, Thi công cải tạo và Nội thất.

Giới thiệu dự án

  • Chủ đầu tư:

          Công ty CP Thương mại Đầu tư và Đào tạo Phương Ngọc Group 

  • Địa chỉ:

          LK 19A Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.